Cburg College reikt met trots diploma’s leerlingmediaton uit

Sabine Udopersbericht

Vijftien tweedejaars leerlingen van het Cburg College ontvingen vandaag hun diploma leerlingmediation. In de afgelopen maand zijn zij opgeleid tot leerlingmediatoren en het Cburg College is dan ook zeer trots dat het vandaag aan al die leerlingen het diploma mocht uitreiken. De leerlingmediatoren gaan bemiddelen bij kleine conflicten tussen leerlingen op school.

Leerlingmediation onderdeel Vreedzame school

De leerlingen zijn opgeleid door een expert van de CED-groep, samen met twee docenten van de school. Leerlingmediation is onderdeel van het programma ‘Vreedzame school – democratie kun je leren’ dat de school de afgelopen twee jaar heeft ingevoerd. Het Vreedzame school programma bestaat uit een lessenpakket, waarin de leerlingen oefenen in het op een prettige wijze met elkaar omgaan. Hierbij wordt geaccepteerd dat er af en toe conflictjes zijn, conflicten horen bij het leven. Het gaat er om dat leerlingen leren hoe ze conflicten op een constructieve manier kunnen bespreken en oplossen. Zo worden de leerlingen voorbereid op actief burgerschap. Daarnaast bestaat de Vreedzame school methodiek uit een schoolbrede pedagogische aanpak, waarvan leerlingmediation een onderdeel is. Op de tweede verdieping hebben de leerlingmediatoren een kamer waar zij gesprekken kunnen voeren.

Het Cburg College is de enige vo-school in Amsterdam die de methodiek van de Vreedzame school, die expliciet genoemd wordt in het coalitieakkoord van de Amsterdamse gemeenteraad, integraal succesvol invoert.

Werken in beroepspleinen

Het Cburg College is een middelbare school voor de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, waar het onderwijsconcept van werken in beroepspleinen optimaal wordt vormgegeven in de recente nieuwbouw. Hier vindt het praktische deel van de richtingen Media, Vormgeving & ICT, Economie & Ondernemen, en Dienstverlening & Producten plaats. De ontwikkeling van sociale competenties staat centraal en het hebben van een mensgerichte en maatschappelijk betrokken houding wordt aangemoedigd.

Cburg College in een bruisend gebied

Het Cburg College bevindt zich in de Sportheldenbuurt in het midden van Zeeburgereiland, herkenbaar aan de drie silo’s. Het Zeeburgereiland is een nieuwe stadswijk in de vorm van een driehoekig eiland omringd door water, aan de oostkant van Amsterdam. Er wordt flink gebouwd en naar verwachting wonen hier over een paar jaar meer dan 10.000 Amsterdammers. De naam van de school is gebaseerd op het gebied waarin de school zich bevindt, de groene en waterrijke omgeving, tevens centraal, dynamische locatie in Amsterdam. De C staat voor het sociale karakter van de school als ‘community’ en er is ook een kwinkslag te maken in de uitspraak: Zeeburg en Cburg.