Cburg College winnaar project S’Cool Ajax Foundation

Sabine Udopersbericht

Hysterie en blijdschap alom! Niemand minder dan voetballer John Heitinga verraste klas 3C van het Cburg College vandaag met de woorden dat zij de winnaar geworden zijn van het project S’Cool van de Ajax Foundation! De leerlingen hebben de kernwaarden vrijheid, eerlijkheid, plezier, respect en gelijkwaardigheid als kernwaarden van de school weten te maken en met diverse activiteiten bekendheid gegeven in school én in de buurt. Hiermee wisten de leerlingen de winst binnen te halen.

Recept om samen te winnen

Voor het project S’Cool van de Ajax Foundation hebben de leerlingen van het Cburg College gewerkt aan nieuwe kernwaarden voor de school. Tijdens een dagvullend programma gaf de Ajax Foundation in november 2021 de kick off voor dit project. Tijdens deze dag maakten de leerlingen van onze derde klassen kennis met de kernwaarden van Ajax en kregen zij een gymles van Ajax gericht op kernwaarden. In de weken die volgden heeft dit project een vervolg gekregen in de mentorlessen. De derde klassen hebben nagedacht over hun persoonlijke kernwaarden en de kernwaarden van de klas en de school. De kernwaarden zijn samen met leerlingen uit de hele school, die vertegenwoordigd zijn in de leerlingenraad, opgesteld en omarmd. Vervolgens is er nagedacht over een idee waarin de gekozen kernwaarden blijvend zichtbaar zijn. Zo staat inmiddels een groot graffitikunstwerk in het fietsenhok gepland met daarop de kernwaarden, worden er contentwedstrijden georganiseerd waarbij leerlingen met foto’s, video’s en tekeningen ideeën kunnen aandragen voor bijvoorbeeld t-shirts, kaarten en ander drukwerk. Daarnaast stuurde de klas de concurrerende scholen uit dit project al motiverende kaarten én is de buurt betrokken door de wijk in te gaan met een filmcamera en diverse bewoners en ondernemers te interviewen over de nieuwe kernwaarden. Met dit ‘Recept om samen te winnen’ hebben de leerlingen de uitgewerkte kernwaarden onder de aandacht gebracht binnen én buiten de school. Deze ideeën worden in de komende periode verder uitgewerkt in de mentorlessen met behulp van de Ajax Foundation.

Met al deze ideeën steeg het ‘recept’ van klas 3C van het Cburg College boven de andere deelnemers uit en sleepten ze de winst in de wacht.

S’Cool

S’Cool is een competitief scholenprogramma in Groot Amsterdam over normen en waarden voor klas 3 en 4 van het voortgezet onderwijs, waarbij alle leerdoelen van de Ajax Foundation samenkomen. Deelnemende scholen krijgen de opdracht om gezamenlijk een blijvend idee op school te bedenken, waarbij de kenwaarden van de school zichtbaar zijn. In de finale streden vier scholen om de winst. Iedere school werd vertegenwoordigd door één klas, die hun idee voor blijvend zichtbare kernwaarden in een ‘recept om samen te winnen’ presenteerde aan de vakjury. Deze vakjury bestond uit de Ajax Foundation, de Ajax Coaching Academy, de ABN Amro en de Vriendenloterij.

Werken in beroepspleinen

Het Cburg College is een middelbare school voor de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, waar het onderwijsconcept van werken in beroepspleinen optimaal wordt vormgegeven. Hier vindt het praktische deel van de richtingen Media, Vormgeving & ICT, Economie & Ondernemen, en Dienstverlening & Producten plaats. De ontwikkeling van sociale competenties staat centraal en het hebben van een mensgerichte en maatschappelijk betrokken houding wordt aangemoedigd. Sinds dit schooljaar biedt de school ook de mogelijkheid aan de leerlingen om het mbo-niveau 2 te halen.

Cburg College in een bruisend gebied

Het Cburg College bevindt zich in de Sportheldenbuurt in het midden van Zeeburgereiland, herkenbaar aan de drie silo’s. De naam van de school is gebaseerd op het gebied waarin de school zich bevindt, de groene en waterrijke omgeving en tevens centraal, dynamische locatie in Amsterdam. De C staat voor het sociale karakter van de school als ‘community’ en er is ook een kwinkslag te maken in de uitspraak: Zeeburg en Cburg.

Op de foto: Voetballer John Heitinga feliciteert de leerlingen van het Cburg College als winnaar van het project S’Cool van de Ajax Foundation.

Finale video

Bekijk hieronder de film die door de Ajax Foundation is gemaakt: