In gesprek met Stadsdeel en Vreedzaam Oost

Felicia Breidel-Henkelnieuws

Vorige week hadden drie leerlingen van ons, waarvan er twee in de leerlingenraad zitten, een mooi en goed gesprek met Rick Vermin, lid van het dagelijks bestuur van het stadsdeel oost. Ook schoven er een aantal medewerkers van vreedzaam oost, de directeur van de school en docente maatschappijleer en tevens begeleider leerlingenraad mevrouw Kraster aan bij het gesprek.

De leerlingen konden in een gesprek van ruim een uur een aantal zaken aankaarten waar zij zich zorgen over maken zoals betaalbaarheid van de woningen in Amsterdam voor jongeren in de toekomst, De (hoge) kosten van het ov, het gebrek aan parkeervergunningen voor goede docenten in Amsterdam, de manier waarop de politie optreedt en wat dat doet bij de beeldvorming van de jongeren en nog een heleboel andere zaken.

Rick Vermin zelf vond het een waardevol gesprek, waarbij hij toe heeft gezegd om hun punten mee te nemen naar de vergaderingen. Ook heeft hij de leerlingen aan het werk gezet. De eerste zet vanuit de leerlingen zal zijn om in gesprek te gaan met de wijkagent om hun vragen over de aanpak van de politie te bespreken. Dit zal op korte termijn dan ook gebeuren!