Lessen vandaag 1 maart

Felicia Breidel-Henkelmededelingen

Voor de vakantie is er een mail verstuurd naar alle ouders betreffende de start van de lessen per 1 maart.
Helaas is de mail bij sommige ouders in de spambox terecht gekomen.
De lessen van vandaag worden gegeven zoals de lessen van voor de vakantie ook gegeven werden.
Dat betekent nog online lessen voor alle leerlingen met uitzondering van de examenleerlingen en de beroepsgerichte vakken voor leerlingen van leerjaar 3 die op maandag ingeroosterd staan.

Wij zullen alle ouders uiterlijk vanmiddag informeren over de wijzigingen betreffende fysiek onderwijs.