Schoolontbijt

Felicia Breidel-Henkelalgemeen, nieuws

In het kader van de nationale schoolontbijtweek vond het nationale schoolontbijt vandaag ook bij ons plaats.
Alle eerste klassen hebben gezamenlijk met hun mentoren ontbeten voordat de lessen weer van start gingen.
Een goede start van de dag begint tenslotte bij het ontbijt.