Regels inschrijving

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Iedere leerling die groep 8 van de basisschool heeft afgerond en het advies vmbo (basis of kader) meekrijgt wordt toegelaten. De leerling krijgt, samen met zijn/haar ouder(s), na aanmelding een gesprek om de keuze voor onze school te motiveren. Op de administratie van onze school is een aanmeldingsformulier te verkrijgen.

Inschrijven is mogelijk van maandag 8 t/m vrijdag 19 maart 2021. Je komt samen met één van je ouder(s)/verzorger(s) naar onze leerlingenadministratie.
Om je aan te melden hebben wij het volgende nodig:

  • Het advies van de basisschool.
  • De ingevulde voorkeurslijst van VO-scholen voor het basisschooladvies vmbo-b, vmbo-k, vmbo-b/k (met of zonder lwoo).
  • Ingevuld aanmeldingsformulier Cburg College (kan ook ter plekke ingevuld worden).
  • Een geldig identiteitsbewijs, ID- kaart of paspoort (geen kopie).
  • Een pasfoto.

Woon je niet in Amsterdam en/of valt jouw basisschool niet onder de Amsterdamse kernprocedure? Dan krijg je van je basisschool geen gepersonaliseerd aanmeldformulier (een persoonlijk formulier met je naam erop). Je kunt vanaf half februari op www.voschoolkeuze020.nl een blanco aanmeldformulier downloaden, met keuzelijst van VO-scholen die passen bij jouw basisschooladvies. Dit formulier wordt ingevuld door je ouders en je basisschool zet een handtekening en een stempel. Je ouders brengen het formulier mee naar de aanmelding. Verder verloopt het precies als bij de leerlingen uit Amsterdam.

Wil je graag extra uitleg over de aanmeldprocedure? De Gemeente Amsterdam legt op voschoolkeuze020.nl nog eens stap voor stap de aanmeldprocedure uit.