Bij ons op school valt er wat te kiezen. We bieden drie profielen aan: Media, vormgeving en ict (MVI), Economie en ondernemen (E&O) en Dienstverlening en producten (D&P). Zes uur per week volgen onze derdeklassers lessen in deze profielvakken. Bij de profielen E&O en MVI specialiseer je jezelf in de economische sector of de ict/media-sector. Bij het intersectorale profiel D&P verken je verschillende sectoren en ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. In het derde jaar kies je drie keuzevakken, waarbinnen je jouw talenten en ambities kunt ontdekken en in het vierde leerjaar kies je één keuzevak. In de bovenbouw kiest de leerling dus vier keuzedelen uit een aanbod van 16 keuzedelen. Tijdens ons beroepsgerichte programma in de onderbouw maak je al kennis met de drie profielen en keuzevakken. In de onderbouw kies je ook één van onze drie excellentieprogramma’s: sport clinics/sportklas of media en design of art, fashion en design. Unieke keuzevakken, die alleen bij ons op school gegeven worden.

Het leren kiezen noemen we ook wel loopbaanleren. Steeds verschillende ervaringen opdoen om te leren waar je goed in bent, wat je leuk vindt en wat je later zou willen kiezen. Een loopbaancoach helpt je daarbij, maar natuurlijk ook de docenten van de avo-vakken en de docenten beroepsgerichte vakken. Het kiezen van een profiel en de keuzevakken is best moeilijk. Je moet nadenken over wat bij je past, hoe je jouw toekomst ziet en waar je competenties liggen. Wat past bij jou, welke activiteiten vind je leuk om te doen, welke vaardigheden heb je en welke moet je verder ontwikkelen? Het zijn de vragen waar je een antwoord bij zoekt. Gedurende je gehele opleiding begeleiden we je in het maken van goede keuzes in de richting van een sector en een verdere opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs.

Bekijk hier meer informatie over de beroepsprofielen en keuzevakken bovenbouw.