Wat is een PTA? De afkorting PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Vanaf het moment dat je in de bovenbouw komt (leerjaar 3 en 4), staat in jouw PTA de wijze van cijferen en de overgangsregeling vermeld. Daarnaast bevat een PTA het examenreglement voor jouw opleiding. Daarin zijn alle regels en procedures opgenomen rond:

  • het afnemen van de examens;
  • de regels voor herkansingen;
  • profiel- en sectorwerkstukken;
  • berekeningen van cijfers;
  • de uitslag en diploma-uitreiking.

Het PTA wordt in het 3e leerjaar overhandigd. Hieronder kun je het PTA downloaden.

Voor de huidige 3e jaars: Examenreglement en PTA Cburg College 2020-2022
Wegens de coronamaatregelen zijn wij dit schooljaar niet in staat geweest om alle toetsen bij onze derdejaarsleerlingen af te nemen. De desbetreffende ouders zijn hierover geïnformeerd. Hier vindt de verzonden brief.

Voor de huidige 4e jaars geldt het PTA dat is vastgesteld en uitgereikt in september 2019 (PTA Cburg College): PTA Cburg College 2019-2021